ŚWIECKA CEREMONIA POGRZEBOWA

W Polsce coraz więcej ludzi życzy sobie, aby ich ceremonia pogrzebowa przebiegała po świecku - bez księdza, bez rytuałów
i symboli religijnych, a liczba świeckich pogrzebów rośnie wraz
z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Pod tym względem Polska coraz bardziej upodabnia się do państw zachodnich.

To nie prawda, że niewierzący zawsze pragną mieć pogrzeb prowadzony przez mistrza ceremonii, a katolicy przez księdza.

Istnieje w Polsce grupa osób, które mimo wychowania w duchu religii katolickiej lub innej, nigdy nie były silnie związane z danym Kościołem i nie życzą sobie, aby duchowni danego Kościoła, nieśli im ostatnią posługę. To najczęściej ci, którzy kiedyś zrazili się do Kościoła lub na własną rękę rozpoczęli poszukiwania innej drogi rozwoju duchowego lub też ludzie nazywani przez teologów wyznawcami bezkonfesyjnymi. To osoby wierzące, ale nie odnajdujące się
w doktrynie żadnego Kościoła.

Pogrzeb świecki, pozbawiony rytuałów i modlitw, które osobom wierzącym dają nadzieję na życie wieczne (Dogmat eschatologiczny papieża Benedykta XII powiada, ze od razu po śmierci (mox post mortem) sytuacja człowieka jest wyjaśniona. Inaczej mówiąc zaraz po zgonie idzie do nieba, piekła lub czyśćca), pozwala uczestnikom świeckiej ceremonii spojrzeć na własne życie z innej perspektywy, choćby przemijania, uciekającego czasu, tego co poeta ks. Jan
Twardowski ujął w słowach: "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".

Pogrzeb bez kapłana, poza kościołem, bez całej katolickiej liturgii, to dla wielu wydaje się rzecz niemożliwa dla pogrążonej w żałobie rodziny zmarłego, jednak świeckie ceremonie skupiają się na innych wartościach, niż religijne. Mistrz ceremonii prowadzący ceremonię pogrzebu świeckiego, skupia się bowiem na osobie zmarłego. Punktem kulminacyjnym pożegnania jest mowa pogrzebowa o osobie zmarłej, która powstaje na podstawie rozmowy z rodziną.
Podstawowy scenariusz ceremonii w moim wykonaniu to przywitanie żałobników, wstęp, który może być nostalgiczną refleksją nad przemijaniem życia, opowieść o życiu zmarłego i tradycyjna minuta ciszy. Całość jest wzbogacana odpowiednią muzyką. Świecka Ceremonia Pogrzebowa, to „pogrzeb szyty na miarę”, jak mówią pp. Anna i Jacek Borowikowie, Mistrzowie Ceremonii z kilkunastoletnim stażem.

 

 
 
  Marek SUCHECKI
tel. +48 609 851 636
e-mail: marek.mcp@interia.eu